Tisztelt Kolléganők, Kollégák! Kedves Barátaim!

A Magyar Arc- Állcsont- és Szájsebészeti Társaság ez évi nemzeti kongresszusa 2012. november 22-24. között Visegrádon kerül megrendezésre.

A kongresszus időpontjának, helyszínének és rendezésének kérdése egy kissé elhúzódott, sok-sok szempont figyelembevételével végül a Vezetőség ezen időpont mellett döntött. Társaságunk életében mindig fontos szerepe volt a hagyományos, évenkénti kongresszusoknak, hiszen kitűnő lehetőséget ad az egyes személyek, munkacsoportok, klinikák szakmai előmenetelének bemutatására. Külön kiemelendő és örvendetes dolog, hogy a fiatal kollégák folyamatosan, egyre aktívabb részvétel mellett, növekvő színvonalú, igényes munkákat mutatnak be.

A már hagyománynak tekinthető, valamilyen, a fej-nyak határterületén tevékenykedő szakma meghívása sem marad el, ezúttal a Magyar Szemorvostársaságot hívtuk meg. Idén több, rendkívül színvonalas nemzetközi összejövetel témája kifejezetten az orbita volt, ezért úgy éreztük, Társaságunknak is csatlakoznia kell ehhez a témakörhöz.
Bár az idei „csupán” nemzeti és nem nemzetközi kongresszus, ennek ellenére különösen fontosnak tartjuk azon hagyomány folytatását is, hogy egy-egy témakör vonatkozásában kiemelkedő szakmai szerepet betöltő, nemzetközi vonatkozásban is jelentős külföldi előadókat is meghívjunk, motivációt kapjunk ezáltal saját kutatásaink lendületesebb folytatásához, de lehetőség ez arra is, hogy munkánkat összemérjük, meghatározzuk helyünket nemzetközi összehasonlításban is.

Bár idén az orbita a kiemelt terület, természetesen minden más „hagyományos” részterület vonatkozásában is vártunk előadásokat. Így idén is fontosak a traumatológia, a daganatsebészet, a fejlődési rendellenességek, dentoalveolaris sebészet, az implantológia, a helyreállító sebészet és az „egyéb” szabad témájú előadások is.
A festői környezet mellett azért választottuk Visegrádot a kongresszus helyszínéül, mert szerettük volna, ha valahol az ország közepén, de mégsem Budapesten kerül megrendezésre. Tettük ezt azért, hogy mindenki számára viszonylag jól elérhető helyen legyen, és ha kis időre is, de kiszakadva a hétköznapi munkából, egy csapatként, baráti társaságban tölthessük el ezt az időt.

Felhívjuk kollégáink figyelmét, hogy a kongresszus alkalmával Közgyűlést is tartunk, melyen új vezetőséget, elnökséget választunk, ennek érdekében, kérjük Önöket, hogy minél többen vegyenek részt a kongresszuson és a Közgyűlésen.

Szeretettel várunk mindenkit, abban a reményben, hogy szakmailag magas színvonalú, baráti hangulatú kongresszust sikerül szerveznünk, és ha az időjárás engedi, élvezhetjük a Dunakanyar festői szépségét is.

Prof. Dr. Barabás József
a Kongresszus elnöke


A kongresszus védnökei

Prof. Dr. Karádi István, klinika igazgató, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Dékán

Prof. Dr. Fejérdy Pál, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Dékán

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG

Prof. Dr. Barabás József, a Kongresszus elnöke
Prof. Dr. Piffkó József, a MAÁSZT elnöke
Dr. Németh Zsolt, a MAÁSZT főtitkára

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

Elnök: Prof. Dr. Orosz Mihály
Tagok:
Prof. Dr. Barabás József
Dr. Katona József
Dr. Nemes István
Dr. Oberna Ferenc
Prof. Dr. Olasz Lajos
Prof. Dr. Piffkó József
Dr. Redl Pál
Dr. Somlai Károly
Dr. Suri Csilla