Tisztelt kollégák!
Kedves vendégeink!

A Magyar Menopausa Társaság kétévente rendezi meg kongresszusát. Úgy tűnik, hogy a gazdasági válsághoz hasonlóan az egészségügy és a menopausális medicina válsága is elhúzódik. Ennek is, mint minden másnak, vége lesz egyszer, reményeink szerint hamarosan.

Bíztató számomra, hogy a kongresszusok között eltelt időszakban, az évente 3 alkalommal megszervezett Menopausa Ambulanciák Klubja Óbudán (MAKÓ) színvonalas előadásaival bizonyította, hogy van perspektívája a menopausális medicinának. A résztvevők aktivitása, érdeklődése a témák iránt töretlen volt, a megjelentek létszáma viszont apadt. Főleg a fiatal kollégák hiányát tartom aggasztónak, ami már a menopausás korú nők ellátásának színvonalában is megmutatkozik.

Ezért tartom időszerűnek, hogy Társaságunk szélesre tárja kapuját a fiatal kollégák előtt. Célunk, hogy minden nőgyógyászati ellátóhelyen dolgozzon olyan kolléga, aki a menopausális medicinában jártas. Arra kérek minden érintett nőgyógyász szakmai vezetőt, hogy a munkahelyéről küldjön legalább egy orvost és az ellátásban résztvevő gyógytornászt, védőnőt, asszisztenst, menopausa ambulancia háziasszonyt rendezvényünkre. A Társaság alapító tagjait pedig arra, hogy hozzanak magukkal minél több, a téma iránt érdeklődő fiatal kollégát.

Itt az idő, hogy a menopausális medicinát a jelentőségének megfelelő helyen kezeljék. Meggyőződésem, hogy a menopausa ambulanciák hálózatának egészségmegőrző, preventív szerepe fel fog értékelődni, mivel az idősödő nők számaránya, átlagéletkora, társadalmi szerepe nő, ugyanakkor az egészségben eltöltött évek aránya csökken.

A menopausa ambulancián dolgozó kollégáknak széleskörű ismeretanyagra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan szerepet tudjanak játszani az egészségmegőrzésében. Ezt a feladatot csak rendszeresen karbantartott és megújított ismeretanyaggal lehet teljesíteni. A megfelelő jártasságot a 3MO (Menopausális Medicina Minősített Orvosa) vizsga tanúsítja, melynek egyik feltétele a kongresszuson és tudományos rendezvényeken való részvétel. Kongresszusunk lehetőséget kínál tudásunk aktualizálására, kitekintésre, a társszakmák, határterületek jobb megismerésére. Hagyományainknak megfelelően a kongresszus egy szekcióban fog zajlani.
A felkért referátumok és előadások összefoglalják az elmúlt évek eredményeit.

Köszönet azért, hogy a kongresszus szervezésében a MMT vezetőségének „vasmagja” és a Társaság főtitkára Prof. Dr. László Ádám segít. A Congressline Iroda profizmusa garancia a zökkenőmentes lebonyolításra, a kellemes időtöltésre. A Balaton, a június közepi nyár lehetőséget ad a kikapcsolódásra, a kongresszus előtti és utáni pihenő programok szervezésére is.

A Magyar Menopausa Társaság X. Kongresszusának Szervező és Tudományos Bizottsága és a Társaság Vezetősége nevében tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2013. június 14-15-én Balatonalmádiban a Ramada Hotelben.

Prof. Dr. Gőcze Péter
az MMT elnöke